A new friend…

wisdom Lần cập nhật cuối: 30 Tháng Mười Một, 2020

via

Bài viết liên quan

Creating Art

Creating Art

When the uncreative tell the creative what to do, it stops being art. – Tony Bennett