Inspirational

Little bits of good

wisdom Lần cập nhật cuối: 28 Tháng Mười Hai, 2021
Little bits of good

via Thanks, Karree

Xem thêm

Comprehension

wisdom Lần cập nhật cuối: 27 Tháng Mười Hai, 2021
Comprehension

Thanks, Gizmo

Xem thêm

Best friend…

wisdom Lần cập nhật cuối: 27 Tháng Mười Hai, 2021
Best friend…

Thanks, Hoss

Xem thêm

To be kind…

wisdom Lần cập nhật cuối: 27 Tháng Mười Hai, 2021

Drama…

wisdom Lần cập nhật cuối: 27 Tháng Mười Hai, 2021